BONE CANCER PATIENT

Umuwi ako galing Dubai, wala na talagang pag-asa ang kanang braso at kamay ko kasi hindi na siya nai-gagalaw. Bone cancer daw, sabi ng duktor. Kailangang ipa-biopsy para malaman kung anong level na ng cancer. Kapag talagang kanser na, puputulin daw, sa takot ko hindi na ako nagpabiopsy. Pinainom ako ng nanay ng REH Herbal, 4 days pa lang guminhawa ang pakiramdam ko, nakakatulog na ako sa gabi. Ngayon naigagalaw ko na ang kamay ko. ?

BONE CANCER PATIENTFLORENCE MAMAAT, Tarlac