DIABETIC PATIENT

Kung hindi pa lumaki hanggang binti ang sugat ko sa paa, hindi ko malalamang may diabetes pala ako. Sabi ng doktor ko, puputulin ang paa ko pero hindi ako pumayag. Napanood ko sa telebisyon ang REH Herbal, pinabili ko agad ang anak ko. Isang bote pa lang ang aniinom ko, umayos ang pakiramdam ko. Nakakatulog na ako ng maayos at nawala ang kirot ng sugat sa paa ko. Hanggang tuloy?tuloy nang gumaling ang sugat ko. Ngayon, nakakapag-ballroom dancing na ulit ako?

DIABETIC PATIENTCRISTY MARTINEZ, Las Pinas City